Tools

Vitaliteitsanalyse

De Vitaliteitsanalyse kan op individueel niveau worden ingezet bij verzuimbegeleiding. Het begrip ‘vitaliteit’ wordt inzichtelijk gemaakt door met behulp van vragen naar zes aspecten te kijken:

Zowel werk- als privésituatie worden hierin meegenomen. De Vitaliteitsanalyse biedt ook mogelijkheid tot gesprek tussen medewerker en leidinggevende.